Phần mềm quản trị cPanel là gì?

cPanel là một hệ thống quản lý dành riêng cho máy chủ lưu trữ web. cPanel có nhiều tính năng mạnh mẽ và tạo cho quản trị viên khả năng can thiệp sâu và chính xác hơn đối với các thiết lập quy định khả năng khai thác tài nguyên máy chủ. Tính năng của hệ thống cPanel được phân chia thành 2 cấp độ là tài khoản đại lý và tài khoản quyền root (cao nhất). Việc phân chia cấp độ cho phép người quản trị lọc bớt các chức năng không cần thiết hoặc ít sử dụng trong một giao diện quản lý thường xuyên sử dụng và phục vụ cả mục đích đào tạo đối với người mới sử dụng.

BẢNG GIÁ BẢN QUYỀN CPANEL Bảng giá dành cho 2 nhóm khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại BKNETVN hoặc tại nhà cung cấp khác

 • VPS – INTERNAL

 • 294.000 VNĐ /tháng

 • Dành cho khách hàng đang sử dụng VPS tại BKNETVN
 •  Đăng ký ngay!
 • VPS – EXTERNAL

 • 315.000 VNĐ /tháng

 • Dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ VPS của nhà cung cấp khác
 • Đăng ký ngay!
 • SERVER – INTERNAL

 • 910.000 VNĐ /tháng

 • Dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ máy chủ tại BKNETVN
 • Đăng ký ngay!

Bản quyền phần mềm cPanel không đi kèm chính sách hoàn tiền dịch vụ. Tỷ giá áp dụng cho bản quyền phần mềm cPanel: 1USD = 23.500VNĐ.
Cấu hình tối thiểu chạy cPanel là BKC-1GB-VM, BKNETVN đề xuất nên sử dụng BKC-1GB-VM.