Cloud VPS SSD

 • BKC-1GB-VM

  Từ 170,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 20 GB SSD Storage
  • 1GB RAM
  • 2 vCPU
  • 01 Địa chỉ IP
  • Unlimited Băng thông
 • BKC-2GB-VM

  Từ 280,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 30 GB SSD Storage
  • 2GB RAM
  • 2 vCPU
  • 01 Địa chỉ IP
  • Unlimited Băng thông
 • BKC-3GB-VM

  Từ 415,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 40 GB SSD Storage
  • 3GB RAM
  • 2 vCPU
  • 01 Địa chỉ IP
  • Unlimited Băng thông
 • BKC-4GB-VM

  Từ 560,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 50 GB SSD Storage
  • 4 GB RAM
  • 4 vCPU
  • 01 Địa chỉ IP
  • Unlimited Băng thông
 • BKC-5GB-VM

  Từ 720,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 55 GB SSD Storage
  • 5GB RAM
  • 6 vCPU
  • 01 Địa chỉ IP
  • Unlimited Băng thông
 • BKC-6GB-VM

  Từ 880,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 65 GB SSD Storage
  • 6GB RAM
  • 6 vCPU
  • 01 Địa chỉ IP
  • Unlimited Băng thông