HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

 • Chủ tài khoản: Đặng Đình Công
 • Mã số tài khoản: 1221 0000 461 483
 • Chi nhánh: Hà Thành – Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank

 • Chủ tài khoản: Đặng Đình Công
 • Mã số tài khoản: 1070 0589 1454
 • Phòng giao dịch: 17 Tạ Quang Bửu, Hà Nội

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

 • Chủ tài khoản: Đặng Đình Công
 • Mã số tài khoản: 002 100 029 3535
 • Chi nhánh: Hà Nội

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 • Chủ tài khoản: Đặng Đình Công
 • Mã số tài khoản: 03 3010 1084 0538
 • Chi nhánh: Cầu Giấy – Hà Nội